THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SKY VIỆT NAM

Địa chỉ: 70 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0966892288

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0108565358

Nơi cấp: Do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành Phố Hà Nội cấp.